Veltrubský

Jakub Veltrubský byl dlouholetým hejtmanem hořovického panství, které roku 1622 získali Martinicové. Roku 1623 byly k panství připojeny statky Komárov a Podluhy s hutěmí a dolem na železnou rudu. Roku 1627 koupil v Hořovicích spáleniště domu Pohanovského a Przníkovského. Zemřel 10. srpna 1666. Byl dvakrát ženat, první manželkou byla Anna Klugová z Ennsu (+1638), druhá manželka Zuzana Holzlová rozená ze Sonenštejna (1614-1684), se kterou se oženil 11. listopadu 1652, mu dala pokračovatele rodu, syna Bernarda Václava. 10. srpna 1638 udělil palatin Jaroslav Bořita z Martinic Jakubu Veltrubskému erb.

Ve zlatě na modrém trojvrší je kamzík přirozených barev. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly a točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí kamzík ze štítu.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com