Rasch z Aschenfeldu

Johann Franz Rasch sloužil v mládí jako preceptor čtyř synů Jaroslava Bořitiy z Martinic, později působil jako hofmistr Jiřího Adama a Bernarda Ignáce Martiniců. Roku 1641 je zvolen titulárním a poté též sídelním kanovníkem vyšehradské kapituly. 21. června 1646 je zvolenm proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta na pražském Hradě a v této funkci umírá 12. ledna 1666. Palatin Jaroslav Bořita z Martinic mu 5. června 1635 udělil preidkát von Aschenfeld a erb.

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je polovina zlatého kamzíka dotýkajícího se nohama skály přirozených barev před sebou. 2. a 3. ve stříbře je kužel zakončený makovicí, z níž vynikají ramena kříže, vše červené. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je modré křídlo mající čtyři zlatá pera nesoucí polovinu kamzíka ze štítu (bez skály).

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com