Leitter von Tannenberg

Karl Eusebius kníže a vladař domu von und zu Liechtenstein in Schlesien zu Troppau und Jägerndorf udělil 12. června 1662 svému hospodářskému úředníkovi Lorentzi Leitterovi predikát von Tannenberg a erb:

Pod červenou hlavou se dvěma zlatými hvězdami je ve zlatě na zeleném trávníku zelená jedle. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená, červeno – zlatě dělená křídla se zlatou hvězdou v horní polovině, mezi nimi stříbrný kůň s červenou uzdou.

Listinou z roku 1723 (přesné datum ve spise chybí) povýšil Joseph Johann Adam říšský kníže a vladař domu von und zu Liechtenstein in Schlesien zu Troppau und Jägerndorf svého hospodářského radu Frantze Antona Leittera von Tanneberg do šlechtického stavu rytířské podstaty a potvrdil mu erb a predikát. Liechtenstein,

Hausarchiv Wien, Kt. 34.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com