Harpprecht von Harpprechtstein

Anton Florian říšský kníže a vladař domu von und zu Liechtenstein in Schlesien zu Troppau und Jägerndorf, na základě privilegia uděleného císařem Ferdinandem III. v Ebersdorfu 23. října 1654 Gundaccaru von Liechtenstein a jeho prvorozeným dědicům, povýšil listinou danou ve Vídni 28. května 1717 svého dvorního radu Stephana Christopha Harpprechta do starého šlechtického stavu rytířské podstaty, udělil mu predikát von Harpprechtstein a polepšil mu jeho původně měšťanský, od roku 1619 šlechtický (získal jeho děd Johannes) erb:

V červeném štítě je zlatá krokev provázená třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská (od 1619) přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená červená křídla s figurami ze štítu; erbem jeho zesnulé manželky rozené von Affenstein: V modrém štítě je stříbrné vlnité břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, každé s břevnem ze štítu.

Polepšený znak: Polcený štít, vpravo je červeném zlatá krokev provázená třemi zlatými hvězdami. Vlevo je v modrém stříbrné vlnité břevno. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: rozevřená červená křídla s figurami z pravé poloviny štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. dvě rozevřená modrá křídla, každé s břevnem ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná.

Liechtenstein, Hausarchiv Wien, Kt. 34.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com