Žďárský ze Zdařína

Listinou danou v Praze 27. května 1616 udělil císař Matyáš Tomáši Houfovi, radnímu Starého Města pražského, a M. Ondřeji Marchionovi, radnímu písaři Starého Města pražského, predikát Žďárský ze Zdařína a erb:

V červeno – modře šikmo děleném štítě je na zlatém pahorku stříbrný korunovaný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zelený vavřínový věnec. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 51, 52.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com