Varvažova, z

Jakub Srnovec z Varvažova přijal k erbu a predikátu Jana Lanna Kouřimského, Linharta Touškovského a Vavřince Slánského. Přijetí bylo potvrzeno listinou císaře Rudolfa II. danou v Praze 28. září 1580, kterou zároveň panovník oněm třem přijatým navíc polepšil erb:

V modrém štítě je polovina srnce přirozených barev, který má kolem krku zlatý úvaz a na parohy navlečený věnec ze stříbrných růží se zlatými semeníky uprostřed se zlatou hvězdou. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly a s točenicí s feflíky týchž tinktur. Klenotem je rostoucí srnec ze štítu.

Originál listiny je uchováván v Národním archivu v Praze, fond Česká dvorská kancelář.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 42, 44.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com