Runits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Simeona Runitse, hraničáře a bývalého místokapitána v Szenttamási (dnes Srbobran, Srbsko), spolu s dětmi vzešlými z manželství s Elisabethou Vitkovicsin, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Polcený štít. Vpravo je v modrém na zeleném trávníku do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Vlevo je ve stříbře na zeleném trávníku uherský voják v modré tunice, červených kalhotách, zlatých holínkách, na zádech má kožešinou podšitý pláštík připevněný stříbrnou šňůrou, na hlavě má kožešinovou čapku s červeným rukávceem visícím na záda, v pravé ruce drží šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě křídla, pravé modré, levé červené, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  97-99 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com