Rukavina de Klanačkopolje

Listinou danou ve Vídni 8. června 1914 povýšil císař František Josef I. za třicetiletou službu v armádě s účastí v bitvách u Trebinje, Pridvorců a Gorice, při přechodu Trebinjčice a dobytí Klobuku při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878 do uherského šlechtického stavu Jánose Rukavinu, generálmajora na odpočinku, udělil mu predikát klanačko-poljei (de/von Klanačkopolje) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, dole v červeném je vodorovně položená železná šavle se zlatým jilcem a záštitou převýšená stříbrným křížkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com