Rudel

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. února 1916 povýšil císař František Josef I. Viktora Rudela narozeného roku 1864 v Košicích v Uhrách, doktora práv a sekčního šéfa na ministerstvu železnic, do rytířského stavu. Listinou ze 13. dubna 1916 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v modrém je zlaté kosmé břevno s červenou růží se zeleným kalichem provázené dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černý kůň s dvojitě okřídlenými spěnkami a s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com