Rubinek de Zsitvabesenyő

Listinou danou ve Vídni 9. května 1908 císař František Josef I. povýšil Gyulu Rubineka (*Ohaj, 10. září 1865, +Budapešť 8. ledna 1922), ředitele Zemské uherské hospodářské společnosti (Országos Magyar Gazdasági Egyesület), spolu s dětmi Lászlóem, Tiborem a Boriskou vzešlými z manželství s Margit Lithvay, a dále jeho bratry Istvána a Nándora Rubineky do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát zsitvabesenyői (de/von Zsitvabesenyő) a erb:

Pod červenou hlavou se třemi zlatými hvězdami je znak Zemské uherské hospodářské společnosti: V modrém stojí na zeleném trávníku černovlasá ženská postava ve stříbrném spodním šatu s polodlouhými rukávy, a v purpurovém, zlatě přepásaném svrchním šatu, pravou rukou se opírá o zlatou oválnou kartuš s uherským znakem, v levé ruce drží stříbrný srp a na předloktí nese zlatý snop, vpravo od ní leží na zemi hrábě a vidle se stříbrnými zuby na zlatých násadách, vlevo pluh (v miniatuře má stříbrnou radlici) se stříbrnými koly a se zlatou plužní hřídelí a zlatý cep; za vším vpravo vychází zlaté slunce, vlevo se tyčí tři hory se zasněženými vrcholy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klemotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 863 oldal; 72. kötet, 42-45 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com