Rosthorn

Listinou danou ve Vídni 29. ledna 1790 císař Josef II. povýšil do šlechtického stavu Matthaea Rosthorna, majitele c. k. privilegované továrny na knoflíky, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Pod červenou hlavou oddělenou stříbrnou latí polceno. Vpravo je v zeleném stříbrná kotva. Vlevo je ve zlatě červený lev držící v pravé přední tlapě zelenou ratolest. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com