Rosenstock von Rozstocki, Rozstocki

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. listopadu 1903 JUDr. Morize Rosenstocka, narozeného roku 1856 ve Skałatu v Haliči v rodině místních pokřtěných židů, majitele skałatského velkostatku, vicepresidenta okresního zastupitelstva ve Skałatu a člena Obchodní a živnostenské komory v Brodech, do šlechtického stavu.

Následně Moriz požádal o zhotovení diplomu, udělení erbu a povolení hesla a predikátu Rostocki, Rozwaga nebo Skalacki, ze kterých c. k. ministerstvo povolilo druhý. S tím ale příjemce nebyl spokojen a proto svoji prosbu revidoval a listinou z 28. dubna 1904 získal přídomek Rosenstock šlechtic Rozstocki (Rosenstock Edler von Rozstocki) a již dříve navržený erb:

Pod červenou hlavou se stříbrnou hvězdou je v modrém uvnitř stříbrné bordury stříbrná růže se zlatým semeníkem a kalichem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé stříbrno – červeně. Mezi nimi růže ze štítu převýšená hvězdou ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou INTEGRITATE ET CARITATE.

23. května 1913 císař Morizi Rosenstockovi šlechtici von Rozstocki povolil odložit příjmení a psát se pouze šlechtic Rozstocki (Edler von Rozstocki).

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 225.

 

Autor: Michal Fiala

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com