Rohrer

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. února 1914 povýšil císař František Josef I. Rudolfa Rohrera (*Brno, 6. září 1838, +Brno, 6. XII. 1914), majitele tiskárny, poslance zemského sněmu, prvního zástupce brněnského primátora, prezidenta obchodní a živnostenské komory v Brně a Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 30. dubna 1914 udělil Rudolfu rytíři von Rohrer erb:

Ve zlatém štítě je modrá špice se třemi vedle sebe stojícími zlatými olistěnými rákosovými palicemi, z nichž prostřední je delší, provázená dvěma modrými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí mladík s blond loknami oděný v modro – zlatě polceném oděvu s manžetami a límcem opačných tinktur držící v levé ruce zlatou olistěnou rákosovou palici; II. zlaté křídlo s modrou špicí.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com