Richetti z Terralby

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. března 1904 Edmunda Richettiho narozeného 23. března 1857 v Terstu, císařského radu a generálního sekretáře c. k. privilegované Generální pojišťovny, rytíře řádu Železné koruny III. tř., komandéra královského italského řádu Italské koruny, královského řeckého řádu Spasitele a královského rumunského řádu Rumunské koruny, do šlechtického stavu. Diplomem z 12. května 1904 mu udělil titul Edler, predikát von Terralba a erb:

V červeném štítě pod modrou hlavou se čtyřmi zlatými hvězdami oddělenou stříbrným zúženým břevnem je pelikán na hnízdě krmící svou krví tři mláďata, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou: SEMPER RECTE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com