Richards de Dunarét

15. února 1905 povýšil císař František Josef I. Richárda Richardse, továrníka v Győru, a jeho syny Ferencze a Gusztáva vzešlé z manželství s Karolinou Back von Begávár do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát dunaréti (de/von Dunarét) a erb:

V modrém štítě je v zelené patě stříbrné vlnité břevno, nahoře je na zeleném trojvrší zlatá vzlétající orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená modrá křídla, mezi nimi krk a hlava orlice ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com