Reusz de Ráthony

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. června 1896 povýšil císař František Josef I. Henrika Reusze, statkáře v Tapiósápu, do uherského šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. ledna 1897 mu udělil predikát ráthonyi (de/von Ráthony). Listinou danou ve Vídni 15. července 1908 jemu a jeho dětem Frigyesi Mórovi, Andoru Henrikovi, Márii Terézii, Margit Emmě a Emmě Márii Katalin vzešlým z manželství s Emmou Flesch udělil erb:

V modrém štítě na zlaté koruně položené na zeleném trojvrší spočívá červeně oděná paže držící v pěsti tři zlaté pšeničné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 873, 874 oldal; 70. kötet, 1, 2 oldal; 71. kötet, 896-898 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com