Reiner de Brestovac

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. dubna 1912 povýšil císař František Josef I. Mihálye Reinera, velkostatkáře v Brestovaci, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát brestovaci (de/von Brestovac). Listinou danou ve Vídni 22. února 1913 jemu, jeho synům Oszkárovi a Vladimirovi a dcerám Olze, Hedvig a Agathě, vzešlým z manželství s Márií Thaller, udělil erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém roste na zelené půdě dub provázený po každé straně jedním zlatým obilným klasem. Vlevo v červeném je stříbrné břevno provázené nahoře třemi stříbrnými liliemi (1,2) a dole dvěma zlatými hvězdami vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červeně oděná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 561, 873, 874 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com