Reiner de Banija

Císař František Josef I. povýšil 22. června 1907 Vilmose Reinera, velkoobchodníka a továrníka v Károlyvárosi (dnes Karlovac, Chorvatsko), spolu se synem Györgyem vzešlým z manželství s Márií Hellmann, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát banijai (de/von Banija) a erb:

Ve stříbrno – červeně polceném štítě je ozubené kolo, na jehož horním zubu spočívá hvězda, obojí střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí, stříbrně oděný anděl s vlajícími plavými vlasy držící v pravé ruce zlatou harfu, na jejíž struny levou rukou hraje.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 510, 869, 870 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com