Redlich von Redensbruck

Adalbert Redlich se narodil roku 1842 v Pešti. Do armády vstoupil 18. června 1859 jako kadet u 2. ženijního pluku. Od ženistů se po službě u dalších praporů dostává 1. prosince 1867 jako nadporučík ke 4. hulánskému pluku. 1. listopadu 1878 je povýšen na hejtmana a převelen ke generálnímu štábu. U něj dosahuje hodnosti plukovníka a je 21. září 1890 pověřen velením hulánského pluku č. 11. 24. prosince téhož roku se dostává k hulánskému plůuku č. 8. K 1. dubnu 1893 je poslán na dovolenou s výslužným. Účastnil se války s Pruskem roku 1866, bojoval u Jičína a uherského Blumenau (dnes Lamač). 1878 se podílel na okupaci Bosny a Hercegoviny, účastnil se bojů  u Žepče, Maglaje, Visoky, první expedice do pohoří Romanija a obszaení Sarajeva. Za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 11. října 1898 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Redensbruck a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Dole v červeném je krokev v provázená třemi hvězdami, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě pera, pravé černé, levé červené, mezi nimi zlatá hvězda.

S Annou Marií Czernou měl dva syny, Ernsta Aloise Franze Adlaberta (* 13. května 1872, Alt-Arad) a Ottu Josefa Franze (15. srpna Urfahr – 16. červena 1926, Vídeň). Ernst byl dvakrát ženatý, 1. června 1908, poté co přestoupil na evangelickou víru, si vzal Ilsu von Gröling. Manželství zůstalo bezdětné a výnosem zemského soudu ve Vídni z dne 7. prosince 1911 bylo rozloučeno. Podruhé se po svém návratu ke katolictví oženil 28. února 1914 s Valerií rozenou Ostadal, vdovou po nadporučíku Rudolfu Johannu Heinrichu Kripplovi, s nímž do manželství přivedla syna Rudolfa Valeriana Karla Zdenka Friedricha Heinricha Krippla narozeného 7. července 1906 v Prachaticích. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. března 1917 povolil císař Karel I. Ernstu Redlichovi von Redensbruck, podplukovníkovi pěšího pluku č. 19 přiděleného ke generálnímu štábu 7. armádního velitelství, aby na Rudolfa Heinricha Krippla převedl své šlechtictví. Listinou ze dne 2. června 1917 bylo upraveno příjmení Rudolfa Heinricha na Krippl-Redlich von Redensbruck a povoleno užívání stejného erbu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com