Redlich (1907)

Císař František Josef I. povýšil 7. srpna 1907 Oskara Redlicha narozeného roku 1851 ve Vídni, podplukovníka a zástupce velitele základny remontů v Thászi-Marczaltő, za více jak třicetiletou službu v armádě (od 1. září 1867) s účastí v boji s nepřítelem (potlačování nepokojů v Dalmácii od 19. října do 23. listopadu 1869) do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí černá hlava a krk koně. Dole v červeném je krokev v provázená třemi hvězdami, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě pera, pravé černé, levé červené, mezi nimi stříbrná hvězda.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com