Raymund z Lewenbruku

Štítek

Jan Křtitel Raymund byl zámožným obchodníkem a měšťanem na Starém Městě pražském. Majetek měl i na Novém Městě pražském, kde se Zuzanou rozenou Vranskou vyženil čtvrtinu domu č. p. 1120 ve čtvrti sv. Petra, jíž ale roku 1651 prodal Jiřímu Antonínovi Vitáškovi z Gamsenfelsu. Za švédského obléhání Prahy roku 1648 byl hejtmanem jedenácté staroměstské setniny a navíc ze svých prostředků vyzbrojil a po celé obléhání platil šest osob z vlastní čeledi. Hned od  počátku bojů byl jeho oddíl vysílán na nejohroženější místa, hájil brány, hradby i zříceniny opevnění, odkud se nedal vyhnat ani nejprudšími nepřátelskými útoky, palbou a vrháním kamení. Během bojů o Horskou bránu Raymundovi muži bojovali tak statečně, že mnohem silnější nepřítel musel ustoupit a stáhnout se zpět příkopy, které sám vybudoval. Později byl se svým oddílem vyslán na Karlův most, ale čtrnáct mužů své setniny nechal u sýpky nedaleko novoměstských hradeb, aby toto strategicky významné místo nadále bránili. Se zbylými osmdesáti muži statečně hájil své stanoviště na mostě a neopustil je ani přes neustálou nepřátelskou palbu. 

Za tyto zásluhy byl majestátem z 28. července 1650 povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Lewenbruku/von Lewenbrukh a byl mu udělen erb: 

Čtvrcený štít. V prvním stříbrném poli je nad tekoucí řekou kamenný most o třech obloucích, nad kterým se vidí tři hořící granáty. Druhé a třetí pole je modré se zlatým korunovaným, dvojocasým, do středu štítu obráceným lvem držícím v předních tlapách partyzánu. Čtvrté pole je červené s modrou krokví provázenou nahoře dvěma, dole jednou stříbrnou růží. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý korunovaný, dvojocasý lev s mečem se zlatým jilcem a záštitou v pravé tlapě mezi černo-zlatě a stříbrno-červeně dělenými křídly. 

-------------

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com