Rapoport von Porada

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. července 1890 povýšil císař František Josef I. JUDr. Arnolda Chaima Rapoporta (* Tarnów 15. července 1840, + Vídeň 14. února 1907), dvorního a soudního advokáta ve Vídni, rytíře francouzského řádu Čestné legie, držitele srbských řádů Sv. Sávy I. třídy a Takovo II. třídy a černohorského Danilova řádu III. třídy, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 6. září 1890 mu udělil predikát Rapoport šlechtic z Porady (Rappoport Edler von Porada) a erb:

Ve zlatém štítě je černý, doleva otočený havran, stojící na příčně položené, mírně šikmo nakloněné oboustranně uťaté hnědé větvi, ze které vlevo vzhůru vyrůstá olistěná ratolest a na pravém konci jsou tři zelené listy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, zlato – černě dělená křídla, mezi nimi se opakují figury ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 562-563.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje v Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 223.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com