Rajštejna, z

Listinou danou v Praze 20. září 1601 udělil císař Rudolf II. Ladislavu Gallovi (Gallus) a Adamu Kroupovi predikát z Rajštejna a erb:

Ve zlatě jsou kusadla brouka roháče, uvnitř nich je vinný hrozen stopkou dolů. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenot opakuje figury ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 14, 16.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com