Raft z Marwilu

Wilhelm Raft se narodil 13. února 1852 v Nagysajó v Sedmihradech (dnes Şieu, Rumunsko). Do Rakousko-Uherské armády vstoupil 1. října 1872 jako pěšák 62. pěšího pluku. Od 7. srpna 1885 sloužil u zeměbrany, nejprve v hodnosti nadporučíka zeměbraneckého střeleckého pluku č. 1,, penzioniován byl jako plukovník 29. pěšího pluku k 1. květnu 1911. Po vypuknutí Světové války byl 14. září 1914 mobilizován v hodnosti generálmajora a účastnil se bojů na ruské frontě. V aktivní službě je uváděn do konce roku 1916. Coby velitele zajateckého tábora v Zalaegerszegu ho císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. června 1917 povýšil do šlechtického stavu. Listina byla vydána 1. srpna téhož roku, byl jí udělen predikát von Marwil a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černá rostoucí orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatou růží na prsou. Dole v červeném jsou tři zlaté hroty šípu (2,1) obklopené zelenou vavřínovou ratolestí se zlatými plody, která je v miniatuře pojata jako dvě zkřížené větve. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná ruka s mečem se zlatým jilcem a záštitou.

Na jeho další výslovnou žádost mu byl ještě 23. října 1917 udělen čestný titul šlechtic/Edler v podobě Raft šlechtic z Marwillu/Raft Edler von Marwill.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com