Radey (1916)

Johann Radey se narodil 4. července 1863 v Marburgu ve Štýrsku (dnes Maribor, Slovinsko). Do armády byl odveden 15. června 1880 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 47. 26. července 1881 rovněž v nejnižší hodnosti přechází k dragounskému pluku č. 6, kde se 26. června 1882 stává titulárním desátníkem a 18. srpna 1883 kadetem dragounem titulárním desátníkem. Kadetem dragounem titulárním četařem je od 29. března 1884 a kadetem zástupcem důstojníka od 1. května 1884. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1885, na nadporučíka je povýšen 1. listopadu 1889. Spolu s povýšením na rytmistra je 1. května 1897 převelen k hulánskému pluku č. 11, kde 1. května 1910 získává hodnost majora a 1. listopadu 1913 podplukovníka. 1. září 1915 je povýšen na plukovníka a přeložen k hulánskému pluku č. 8, jehož velitelem se stává 5. října 1915. Po vypuknutí Velké války se s krátkým přerušením účastnil všech akcí 8. jízdní divize jako prozatímní velitel 11. a později jako velitel 8. hulánského pluku. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. července 1916 jej císař František Josef I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 30. ledna 1917 císař Karel I. udělil Johannu von Radey erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém rostoucí zlatý kůň s červenou uzdou. Dole ve stříbře jsou tři červené hvězdy (1,2) kolem červené lilie uprostřed paty pole. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černý medvěd se stříbrnou zbrojí a s červeným jazykem kosmo probodený kopím.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com