Pusztapéter

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. června 1916 císař František Josef I. povýšil Pála Auspitze, statkáře v komornské župě, a Lajose Ágostona (dříve Auspitze), statkáře v borsodské župě, do uherského šlechtického stavu a udělil jim predikát pusztapéteri (de/von Pusztapéter). Listinou danou ve Vídni 21. srpna 1917 císař Karel I. udělil Pálu Auspitzovi de Pusztapéter, spolu se syny Vilmosem a Györgyem a dcerami Margit provdanou za Gyulu Reimana, Reginou-Rinkou provdanou za Leó Eggera, Lujzou provdanou za Rikárda Szavozda a Irmou-Etel provdanou za Gyulu Glasnera vzešlými z manželství s Gizellou Kohn, erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí červený gryf držící v pravém spáru srp, v levém černou šachovou věž. Dole v modrém stojí na zeleném trojvrší obilný snop provázený po každé straně zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí korunovaný zlatý gryf s červenou zbrojí a jazykem držící v pravém pařátu srp a v levém černou šachovou věž.

Listinou vydanou v ten samý den obdržel stejný erb též Lajos Ágoston de Pusztapéter.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com