Lieben

Císař František Josef I. povýšil Leopolda Liebena narozeného 1835 ve Vídni, generálního radu a ředitele Österreichisch-ungarische Bank, správního radu české Západní dráhy a burzovního radu vlastnoručním listem ze dne 13. května 1877 do šlechtického stavu. Listinou vydanou dne 25. února 1891 mu byl udělen predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Černý štít je rozdělen zlatou nití, nahoře je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě hořící zlaté srdce, dole zlatě plástvováno ve třech řadách. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com