Jenštejna, z

Císař Rudolf II. udělil listinou danou v Praze 30. října 1597 staroměstským měšťanům Janu Rakovnickému a Kříži Chvalitskému a novoměstským měšťanům Valentinovi, Tobiášovi, Řehořovi (registrátor desk zemských), Matoušovi (komorník při deskách zemských) a Vojtěchovi bratřim Koutským predikát z Jenštejna a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černé orlice s červeným jazykem, vlevo modro – stříbrně kosmo děleno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé modro – stříbrně.

K tomuto erbu byli později přijati Jindřich Čížek a Mikuláš Brázdimský, což bylo potvrzeno Rudolfem II. 10. března 1608.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 18, 20.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com