Fyrštenfeldu, z

Listinou danou ve Frankfurtu nad Mohanem 25. února 1558 císař Ferdinand I. udělil Pavlu Šturmovi a Jiřímu Šoltarovi predikát z Fyrštenfeldu a erb:

Ve zlato – černě polceném štítě je přirozená jelení hlava hledící do prava s parohy, každým o čtyřech výsadách. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dva parohy jelena ze štítu, mezi nimi rostoucí bradatý holohlavý muž v černo – zlatě polceném šatě s černými knoflíky.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 43, 48.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com