Freyfeldu, z

Listinou danou v Plzni 28. prosince 1599 udělil císař Rudolf II. plzeňskému měšťanovi Jobu Kotvovi a rokycanskému měšťanovi Zikmundu Celestýnovi predikát z Freyfeldu a udělil jim erb:

Ve štítě je zlaté kosmé břevno provázené nahoře v červeném stříbrným jednorožcem a dole v modrém stříbrnou kotvou. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední červené, zadní modré, přes ně jde zlaté kosmé břevno.

Listinou danou v Praze 12. března 1605 potvrdil Rudolf II. přijetí Šebestiána Rejšvického, purkrabího na Zbiroze, a rokycanských měšťanů Mikuláše Celestýna jinak Nebeského a Ondřeje Pražáka k jejich erbu a predikátu a všem jim polepšil erb:

Polepšení spočívalo v záměně točenice korunou.

Listinou danou ve Vídni 26. února 1794 povýšil císař František II. Zikmundova potomka Josepha Kaspara Cölestina von Freyfeld, wallisovského hospodářského inspektora v Klatovech, do šlechtického stavu a udělil mu šlechtický erb:

Kotva byla popsána jako železná s dřevěnou příčkou a přílba byla změněna na turnajskou.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 7, 8.

Fiala, Michal: Erbovní listiny Archivu Národního muzea. Praha 2001, s. 282-284, 439.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com