Firštenfeldu, z

Listinou danou v Praze 14. května 1590 císař Rudolf II. udělil Karlu Oršinovskému a Jakubu Augustinovi predikát z Firštenfeldu a erb odvozený od znaku, jenž roku 1558 získali Pavel Šturm a Jiří Šoltar z Fyrštenfeldu:

Ve zlato – modře polceném štítě je přirozená jelení hlava s parohy, každým o pěti výsadách. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva parohy jelena ze štítu, mezi nimi rostoucí bradatý holohlavý muž v černo – zlatě polceném šatě se zlatými a černými knoflíky a zapínáním.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 30, 38.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com