Aretin z Ehrnfeldu

Listinou danou v Praze 25. srpna 1615 udělil císař Matyáš Pavlu Aretinovi, měšťanovi Starého Města pražského, predikát z Ehrnfeldu a erb:

V modrém štítě je kvádrová zeď cihlové barvy, zpoza níž vyniká obrněný muž s otevřenou přílbou, na níž jsou dvě pera, horní stříbrné, spodní červené, a se zlatým řetězem na krku držící v pravé ruce dvě zkřížené zlaté střely, v levé stříbrno – červeně polcený štítek s růží střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý opačně, mezi nimi vyniká obrněná paže držící zlatý prsten se safírem.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 3, 4.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com