Aguilar

Dne 26. březen 1726 udělil císař Karel VI. jako španělský král Karel III. (titulu se nikdy nevzdal) baronát s predikátem d´Aguilar dědičný pro prvorozeného syna. Listina znak neudělovala, Diego ale užíval erbu, který jeho rod zřejmě nosil po řadu generací:

Červený štít s stříbrnou hlavou. Ve štítě je zlatá orlice převýšena stříbrnou koulí, v hlavě štítu pak z dělící linie vyrůstají tři zelené vrchy a na každém z nich je zlatá hruška s jedním zeleným lístkem na stopce. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní stojí turnajská přílba s červeno-zlatou točenicí a přikrývadly stejných tinktur. Klenotem je rostoucí zlatý lev korunovaný modrou hradební korunou držící v pravé přední tlapě zelenou větvičku.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com