Adler von Hohenaar

Prokop Adler se narodil roku 1809 v Libkově Vodě v Čechách. Do armády vstoupil 18. července 1827 k 1. pluku polního dělostřelectva jako nepovinný podkanonýr. 21. července 1828 se stává dělostřeleckým kadetem, od 16. dubna 1829 přestupuje k bombardýrskému sboru. Jeho další vojenská kariéra pokračuje u hraničářských pluků. 19. května 1831 nastupuje jako fendrych u novogradišského hraničního pluku, kde 1. listopadu 1833 získává hodnost poručíka, 16. července 1845 nadporučíka, 1. září 1848 je povýšen na hejtmana II. třídy a 1. prosince 1848 na hejtmana I. třídy. K 27. březnu 1857 přechází k otočackému hraničnímu pluku v hodnosti majora, 1. dubna 1862 dosahuje podplukovnické hodnosti. 10. března 1863 je převelen k likanskému hraničnímu pluku, 1. listopadu 1864 se dostává k varaždínsko-križeveckému 5. pěšímu hraničníku pluku spolu s povýšením na plukovníka. Zde slouží až do svého penzionování na konci září 1871, kdy je mu udělena hodnost generálmajora. 7. listopadu 1882 jej císař František Josef I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji při taženích v letech 1848, 1859 a 1866 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Hohenaar a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě do středu obrácená černá orlice s červeným jazykem. 2. v červeném tři stříbrné hvězdy (2,1). 3. v červeném stříbrné břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé červeno – stříbrně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com