Abonyi de Budaujlak

císař František Josef I. povýšil 11. července 1914 Bélu Alberta Abonyiho, generálního ředitele strojírenské továrny Vulcan a.s. v Bukurešti, jeho syna Bélu-Rikárda a dceru Olgu-Márii vzešlé z manželství s Márií-Paulou Söpkéz do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát budaujlaki (de/von Budaujlak) a erb:

Štít rozdělen stříbrnou špicí se soptícím vulkánem. Vpravo je v červeném stříbrné ozubené kolo o čtyřech paprscích. Vlevo je ve modrém stříbrné liliové žezlo (popsané jako: „stříbrná stylizovaná lilie na dlouhém stonku“). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrné kladivo.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com