Abalehota

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. července 1910 povýšil císař František Josef I. Imre Árpássyho, velkostatkáře a generálního ředitele nitranské úvěrové banky (Nyitrai Hitelbank), a Gyulu Gosztonyiho, velkostatkáře a velkopachtýře, do uherského šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. února 1911 jim oběma udělil predikát abalehotai (de/von Abalehota).

Listinou danou ve Vídni 28. března 1911 císař Gyulovi Gosztonyimu de Abalehota spolu s dcerou Luizou Annou vzešlou z manželství s Luizou Ruhmann udělil erb:

Polcený štít. Vpravo v červeném je na zlaté koruně doleva obrácený jeřáb držící v pravém pařátu kámen. Vlevo v modrém na zeleném trávníku je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté ječné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly, Klenotem je červeně oděná paže držící zlatou troubu.

Stejný erb císař udělil listinou danou ve Vídni 24. června 1911 Imre Árpássymu de Abalehota spolu se syny Aladárem a Tiborem a dcerami Márií provdanou za Pála Döménye a Jankou provdanou za Józsefa Kerekese.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 198, 258, 445, 446, 531, 532 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com