Schwarzenbergové – vzor či nepřítel. Aristokracie na prahu moderní doby (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan. Schwarzenbergové – vzor či nepřítel. Aristokracie na prahu moderní doby. In Gaži, Martin a kol. (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice: Národní památkový ústav. Územní pracoviště v Českých Budějovicích, 2008, ISBN 978-80-85033-10-6, p. 507-512.