Veith von Wallenried

Wilhelm Veith se narodil roku 1829 v Semilech. Do armády vstupuje jako vojín ex propriis k 1/13. praporu polních myslivců 10. dubna 1849. 1. května 1849 se stává závodčím, 1. února 1851 získává hodnost poručíka 2. třídy a 8. června 1853 poručíka 1. třídy, Na majora je povýšen 30. dubna 1859. V této hodnosti je od 1. ledna 1861 příslušníkem 13. praporu polních myslivců, 30. března 1864 získává hodnost hejtmana 2. třídy a 10. května 1866 hejtmana 1. třídy. 1. září 1872 je převelen k 25. praporu polních myslivců, 1. října 1876 k 29. praporu polních myslivců, jehož se 1. listopadu 1876 stává velitelem. 1. listopadu 1881 je povýšen na podplukovníka. Během své kariéry se účastnil tažení roku 1866 v Čechách. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 2. září 1882 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Wallenried a erb: Kosmo dělený štít. Nahoře v černém se čtyřmi zlatými šikmými břevny je hnědá hlava stavěče s červeným jazykem. Dole ve stříbře je červený lev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly, Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – černě, zadní červeno – stříbrně.

 

Michaů FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com