Thurnwald

Andreas Thurnwald se narodil 19. listopadu 1848 v Bdeněvsi v západních Čechách Josefu Thurnwaldovi a jeho manželce Anně rozené Klenowssig Po absolviování lékařsko-chirurgické akademie ve Vídni nastoupil v květnu 1874 jako vrchní lékař u pěšího pluku č. 45. Po přeložení k zeměbraně postupoval v hodnostech až k nejvyšší z nich, generálnímu vrchnímu štábnímu lékaři. 30 dubna 1911 byl císařem Františkem Josefem I. jmenován přednostou VI. odboru c. k. ministerstva zeměbrany. Nejvyšším rozhodnutím z 19. ledna 1918 byl povýšen do rytířského stavu, listinou ze 4. září 1918 mu byl udělen predikýt Ritter von a erb: P

olcený štít. Vpravo je v červeném zlatá Aeskulapova hůl obtočená stříbrným hadem hledícím do středu štítu provázená v hlavě dvěma stříbrnými hvězdami. Vlevo jsou v modrém dvě zlatá břevna, mezi nimi stříbrná lilie. Na štítě spiočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I.  Askulapova hůl ze štítu mezi dvěma červenými pery, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená modrá křídla se zlatými letkami, na předním stříbrná lilie, přikrývadla modro – zlatá.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com