Rziha von Mühlau

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. července 1882 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 2. září 1882 do rytířského stavu Wendelina Rzihu narozeného 2. října 1827 v Plzni, doktora práv a advokáta v Českých Budějovicích, udělil mu predikát Ritter Rziha von Mühlau a erb:

Ve štítě je zlaté břevno s červeně převázaným liktorským svazkem přirozených barev provázené nahoře v modrém třemi zlatými obilnými snopy, dole v červeném stříbrným mlýnským kolem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, přední červené, zadní stříbrné, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou SUUM CUIQUE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com