Rziha von Gachenthal

Listinou danou ve Vídni 20. března 1758 povýšila císařovna Marie Terezie do šlechtického stavu Johanna Ferdinanda Rzihu narozeného v Chrašticích 11. října 1716, který sloužil 155 měsíců v pěším pluku Ogilvy jako vojín, furýr, proviantmistr a fendrych a 6. května 1745 se stal měšťanem Nového Města pražského, kde si získal zásluhy při ochraně vojenského skladu během obléhání Prahy Prusy, udělila mu predikát von Gachenthal a erb:

V modrém štítě mezi dvěma vysokými skálami je svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou provázený v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, každé se zlatou hvězdou, mezi nimi meč ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com