Rziha (šlechtic - 1883)

Eduard (Carl August) Rziha se narodil 1. listopadu 1833 v Hanšpachu v Čechách (dnes Lipová) Franzi Rzihovi, vrchnímu myslivci v Hanšpachu a Apollonii rozené Michel, dceři obchodníka z Krásné Lípy. Do armády vstupuje 5. listopadu 1849 v nejnižší hodnosti k sapérskému sboru, kde se 15. prosince stává svobodníkem a 14. května 1852 je povýšen na desátníka. Od 1. října 1853 pobývá na ženijní škole, z níž 10. ledna 1855 přechází k ženijnímu pluku č. 1, v jehož řadách dosahuje 22. února 1855 hodnosti poručíka 2. třídy. 1. listopadu 1855 působí u ženijního praporu č. 11, 10. července 1856 je povýšen na poručíka 1. třídy. Spolu s povýšením na nadporučíka je 1. března 1859 převelen k ženijnímu praporu č. 7, 1. června 1860 k ženijnímu pluku č. 1. Od 1. října 1860 je na ženijní škole, 1. října 1862 se vrací k ženijnímu pluku č. 1, kde se 1. srpna 1863 stává hejtmanem 2. třídy. Od 1. prosince 1864 působí na ženijním ředitelství v Lembergu v Haliči, k 15. březnu je přeložen na ženijní ředitelství v Krakově. 29. dubna 1866 se opět vrací k 1. ženijnímu pluku a 28. května 1866 je povýšen na hejtmana 1. třídy. 1. února 1867 přechází k ženijnímu pluku č. 2. 1. listopadu 1875 je povýšen na majora a přesunut k ženijnímu pluku č. 34. 1. května 1881 je v hodnosti podplukovníka umístěn u 43. pěšího pluku Freiherr von Jovanović. Během své kariéry se účastnil války s Itálií roku 1859 a s Pruskem roku 1866. Roku 1882 se podílel na potlačení nepokojů v pohoří Krivošije a účastnil se bojů u Ledenicy 9. února a východně od Galivrchu ve dnech 17. - 21. dubna. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 14. března 1883 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v zeleném přirozená skála, z jejíž špice šlehají tři zlaté blesky. 2. a 3. ve zlatě dvě zelená břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

Eduard šlechtic Rziha byl mladším bratrem Franze rytíře Ržihy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com