Ržiha (rytíř - 1883)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. dubna 1883 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 21. června 1883 Franze (Augusta Huberta) Ržihu narozeného 29. března 1831 v v Hanšpachu v Čechách (dnes Lipová), syna Franze Rzihy, vrchního myslivce v Hanšpachu a Apollonie rozené Michel, dcery obchodníka z Krásné Lípy, řádného profesora Technické vysoké školy ve Vídni, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla. Vlevo v modrém je zlaté kosmé břevno se třemi železnými kladivy za sebou provázené nahoře dvěma zlatými hvězdami, dole zlatou lilií. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. dva zlato – modře dělené rohy, mezi nimi rostoucí kůň dštící z nozder oheň, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com