Rzehaczek

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. prosince 1866 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Karla Rzehaczeka narozeného roku 1816 ve Vídni, doktora medicíny a chirurgie, magistra porodnictví a profesora na univerzitě ve Štýrském Hradci. Listinou danou ve Vídni 23. června 1867 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Vlevo v červeném je kosmo položená Aeskulapova hůl pětkrát ovinutá hadem šikmo překřížená mečem, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je orlice ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. dubna 1873 císař udělil Karlu šlechtici von Rzehaczek Řád Železné koruny III. třídy. Na jeho základě jej 10. července 1874 povýšil do rytířského stavu a polepšil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. 2. v červeném zkřížený zlatý meč a jezdecké kopí, z něhož splývá dvojcípý praporek. 3. v červeném svisle postavená zlatá Aeskulapova hůl pětkrát ovinutá zlatým hadem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. orlice ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě pera, prostřední červené s Aeskulapovou holí ze štítu, obě krajní zlatá, přikrývadla červeno – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com