Rust de Ruszt

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 29. července 1888 Bernáta Rusta, velkoobchodníka v Budapešti, spolu se syny Józsefem a Oszkárem a dcerou Malvinou vzešlými z manželství s Ilonou Müller, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát ruszti (de/von Ruszt) a erb:

V sedmkrát červeně a stříbrně děleném štítě je zelené kosmé břevno se třemi zlatými hvězdami za sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední stříbrné s břevnem ze štítu, zadní červené.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 55, 204-207 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com