Rumenović de Jezerane

František Josef I. povýšil 12. června 1906 plukovníka Istvána Rumenoviće za více jak 30 let služby s účastí v boji, především při okupaci Bosny 1878 (bojích u Svetlice, Doboje Staniće, Potočani a Seneković-Bandinu [Odžiak]), spolu s dcerou Stefánií vzešlou z manželství s Antonií Kaspar a Istvánem, Ivánem, Márií, Zsófií a Germaine vzešlými z manželství s Josefou Pader do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát jezeranei (de/von Jezerane) a erb.

Štít polcen stříbrnou nití. Vpravo v červeném je do středu obrácená stříbrná mořská panna s dovnitř a vzhůru zatočeným ocasem a s dlouhými vlasy držící v rukách nad hlavou zlatou mušli. Vlevo v modrém vychází ze zvlněného moře zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré, zadní červené, mezi nimi stříbrný delfín obrácený hlavou doprava dolů a se zvednutým ocasem.

Libri regii, 71. kötet, 685-687 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com