Rubesch von Rogelje

Joseph Rubesch se narodil roku 1849 v Budči na Moravě. Do armády je odveden 31. května 1868 jako podkanonýr u 9. dělostřeleckého pluku. Nadkanonýrem se sává 1. října 1868, nápředníkem 11. března 1869, desátníkem 26. května 1869 a četařem 6. června 1870. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1871. 1. srpna 1874 je převelen k praporu pevnostního dělostřelectva č. 10, kde je 1. května 1877 povýšen na nadporučíka. 1. prosince 1879 přechází k pluku polního dělostřelectva č. 4, 1. května 1890 k pluku pěšího dělostřelectva č. 11 a 1. května 1885 k sborovému dělostřeleckému pluku č. 2. Spolu s povýšením na hejtmana 2. třídy se dostává k divizionu těžkého dělostřelectva č. 5, v jehož řadách je 1. ledna 1889 povýšen na hejtmana 1. třídy. Od 1. ledna 1891 je opět u 2. dělostřeleckého pluku, 1. května 1896 je přeložen k 1. dělostřeleckému pluku a 1. května k diviznímu dělostřeleckému pluku č. 2, přičemž získává hodnost majora. Účastnil se okupace Bosny a Hercegoviny a bojoval u Rogelje (5. srpna 1878), u Jajců (7. srpna 1878) a u Livna (26. – 27. září 1878). Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 26. ledna 1900 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Rogelje a erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém rostoucí zlatý lev s červenou zbrojí a jazykem držící v levé tlapě hořící granát. Dole je ve zlatě modrá špice se zlatým obilným snopem provázená dvěma červenými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a čreveno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená přirozená orlí křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com