Rössner von Tannenhorst

Augustin Rössner se narodil roku 1846 v Domašově na Moravě, kam byl také domovsky příslušný. Do armády byl odveden 14. září 1861 k ženijnímu pluku č. 1 jako sapér, 1. prosince 1863 se stává svobodníkem, 1. dubna 1864 desátníkem a 1. dubna 1866 četařem. 16. června 1866 je přeložen k pěšímu pluku č. 30, v jehož řadách je 11. srpna 1866 povýšen na polního šikovatele, od 27. října 1869 je kadetem, 1. července 1871 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnost poručíka získává 1. května 1873, na nadporučíka je povýšen 1. května 1878. V této hodnosti od 18. září 1882 učí na vojenské akademii ve Wiener Neustadt. K 1. září 1883 je převelen k pěšímu pluku č. 90, v jeho řadách se 1. listopadu 1884 stává hejtmanem, 1. května 1895 majorem a 1. listopadu 1900 podplukovníkem. Bojů se účastnil během Prusko-rakouské války v roce 1866, konkrétně 3. července u Hradce Králové a 15. července u Rokytnice. Za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 8. července 1904 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler/šlechtic, predikát von Tannenhorst a erb:

V červeném štítě je stříbrná krokev provázená třemi zlatými hvězdami, hvězda pod krokví je podložena mečem se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý kůň s modrou uzdou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com