Rössler von Rauhried

Franz Rössler se narodil 4. října 1864 v Nagybánye (dnes Baia Mare, Rumunsko), ale domovsky příslušný byl do Jihlavy. Do armády vstupuje 18. srpna 1885 jako poručík u pěšího pluku č. 5. 1. května 1889 se stává nadporučíkem, 10. září 1892 odchází učit na kadetní školu v Budapešti, kde je povýšen 1. května 1896 na hejtmana a odkud se 1. září 1899 vrací k 5. pěšímu pluku. Spolu s povýšením na majora je 1. května 1909 přeložen k pěšímu pluku č. 34. 16. října 1912 je přidělen k vojenskému velitelství č. 5 v Prešpurku a 1. listopadu 1912 je povýšen na podplukovníka. Na tomto působišti jej zastihlo vypuknutí Velké války. Do pole se dostává počátkem následujícího roku, kdy je 8. února 1915 pověřen prozatímním velením 60 pěšího pluku. 1. března 1915 dosahuje hodnosti plukovníka a 20. července 1915 je jmenován velitelem 62. pěšího pluku. Účastnil se bojů u Przybyąłowa, Bortniků, żabokruk. Obertyna a Fatowců. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. září 1916 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 13. února 1917 mu císař Karel I. udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Rauhried a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě spočívá na dělící linii černě obrněná paže s mečem. Dole v modrém je v patě zelený trávník, na němž roste vpravo a vlevo listnatý strom, za trávníkem protéká přirozený vodní tok, z nějž vyrůstají rákosy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící meč.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com