Rosenstock von Rhöneck

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. června 1887 Georga Rosenstocka, korvetního kapitána narozeného 23, března 1829 ve Vacha ve vévodství Sachsen-Weimar, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 14. srpna 1887 mu udělil predikát von Rhöneck a erb:

Ve štítě je kosmá přirozená řeka, z níž vyniká zelený olistěný stonek se čtyřmi růžemi se zlatým semeníkem (2,2) provázený po levé straně skálou o třech vrcholech. Dole je v černém kosmo položená zlatá kotva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je růžový stonek ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com